top of page

HIATUS 設計團隊從世界各地一流的布商搜羅優質布料,包括意大利、英國,並精挑細選許多日本獨有的設計面料。

HIATUS希望分享最新的國際時尚趨勢,以及我們設計團隊專業而敏銳的眼光。

logo-black copy.png
vbc.153d14bebf78.png
gv-logo.png
logo-hollandandsherry.png
logo_2x copy.png
lbd-brand-logo.png
drago-lanificio-in-biella-logo.png
smithswoollens-logo-large.png
porter-harding.png
logo_loro_piana-1.png
harrisons copy.png
wbills-logo-large.png

and more...

bottom of page